’Geef Bildts officiële status bij herindeling’

Fryslân geeft haar zegen aan de nieuwe gemeente Waadhoeke. Volgens de provincie is het herindelingsbesluit in orde en is voldaan aan enkele voorwaarden, zoals inspraak. Wel benadrukt de provincie dat een officiële status voor het Bildts van groot belang is, zodat de taal geen negatieve gevolgen van de herindeling ondervindt.

Door Gerard de Jong - Dat schrijven Gedeputeerde Staten in hun herindelingsadvies aan minister Plasterk. De minister moet uiteindelijk de nieuwe Waadhoeke-gemeente goedkeuren. Maar Plasterk moet zich binnenkort ook buigen over een mogelijke taalstatus voor het Bildts, die door het Bildt is aangevraagd. Een taalstatus is niet los te zien van de herindeling, oordeelt de provincie.
’Eeuwenoude taal’ - ”Voor meer dan 50% van de huidige inwoners van gemeente het Bildt is de Bildtse taal hun eerste taal: 6.000 van de 11.000 inwoners spreken en gebruiken immers dagelijks het Bildts. In de nieuwe gemeente Waadhoeke van 46.500 inwoners zullen de verhoudingen totaal anders zijn. Dit heeft ertoe geleid dat het Bildt een stevig onderbouwde aanvraag bij het Rijk heeft ingediend om het Bildts te erkennen onder Deel II van het Europees Handvest voor regionale talen of taken van minderheden,” zo schrijven Gedeputeerde Staten.
Omdat die erkenningsaanvraag een direct gevolg is van de herindeling, vindt de provincie het ”van groot belang” dat die aanvraag nu ook onderdeel van het herindelingsadvies is.”Wij verzoeken u om deze aanvraag te honoreren, waarmee voorkomen wordt dat een bestuurlijke opschaling negatieve gevolgen heeft voor het Bildts als eeuwenoude en historisch gegroeide regionale taal in het noordwesten van Fryslân,” zo schrijft Commissaris der Koning John Jorritsma aan ’Den Haag’.
’Plasterk op belang wezen’ - Volgens PvdA-kamerlid Lutz Jacobi, die zich voor een status voor het Bildts inzet, zal een besluit hierover waarschijnlijk in het najaar plaats vinden. ”De anfraag lait bij ’t ministery en is nag in behanneling. Ik hew minister Plasterk wezen op ’t belang fan ’n status foor ’t Bildts. Ik hew d’r ok overleg over met wethouwer Boukje Tol. Wij wille graag dat de kemissy die’t d’r over gaat hier komt om te sien hoe’t ’t Bildts leeft en hoe belangryk dut is. Wij gaan d’rfoor.”

Bildtse Post