Raad van State oordeelt over monumentenstatus Bildtdijken

Hebben de ministeries van OCW en Infrastructuur en Milieu niet te gemakkelijk het gebied Oude- en Nieuwebildtdijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht? De Raad van State gaat die vraag beoordelen op verzoek van akkerbouwers en landeigenaren. Ze vinden dat met de aanwijzing het gebied van meer dan 2500 hectare ’op slot is gezet’ voor nieuwe ontwikkelingen op hun bedrijven.

Van onze rechtbankverslaggever -  ”We moeten voorkomen dat het gebied een museumdorp zoals Orvelte wordt,” zei woordvoerder Teun de Jong namens de akkerbouwers, maandag tijdens de zitting. ”We willen graag als akkerbouwer ons brood verdienen. De bedrijven moeten zich gewoon kunnen ontwikkelen.” Volgens een woordvoerder van de ministeries ligt er geen slot op het gebied. Met de aanwijzing is alleen de cultuurhistorische waarde van de dijken en de polders daartussen vastgelegd. De gemeenten moeten met hun  bestemmingsplannen die waarden gaan beschermen.
Op dit moment verandert er niets, zegt de woordvoerder in navolging van de rechtbank in Groningen. Het huidige bestemmingsplan voor dit buitengebied beschermt de cultuurhistorische waarden al genoeg. En met dit bestemmingsplan kunnen de akkerbouwers gewoon verder boeren.
De ministeries ontkennen dat het aanwijzingsbesluit de akkerbouwers en andere bedrijven in het beschermde gebied beperkt. Die beperking  is mogelijk pas aan de orde als er een nieuw bestemmingsplan komt.
”Wat de bezwaarmakers nu doen, is alleen speculeren over de toekomst,” zegt de woordvoerder van de ministeries. ”En dat is nu niet aan de orde.” Pas als de gemeente nieuwe  bestemmingsplannen gaat maken, zal volgens de woordvoerder blijken of er beperkingen komen. Daarmee legde hij de bal helemaal bij de gemeente.
Dat ging een van de rechters van de Raad te ver. Hij wees de woordvoerder op de gevolgen die de aanwijzing ook heeft voor de gemeente. Die zal daar straks rekening mee moeten  houden. En dus beperken de ministeries ook de ruimte voor de gemeente.
Het is de vraag of de ministeries wel zo gemakkelijk hun handen in onschuld kunnen wassen. Bovendien kunnen er straks schadeclaims komen als de bedrijven echt beperkt gaan worden. De gemeente zal daarvoor hoogstwaarschijnlijk moeten opdraaien als die claims terecht zijn.
Volgens Aleid Dik van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond spelen de ministeries een kwalijke rol in deze zaak. Ze gaven eerder ruiterlijk toe dat juist nieuwe ontwikkelingen in het gebied de reden zijn om er beschermd dorpsgezicht van te maken. Maar bij de Raad van State hielden de woordvoerders van de ministeries juist hun mond daarover.
De akkerbouwers zien de bui al snel hangen. In 2020 moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan maken voor het buitengebied. Het is voor hen zeer de vraag of ze kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in hun sector.

Bildtse Post