Kamer neemt petitie Bildts in ontvangst

1706-kamerleden-nemen-petitie-bildts-in-ontvangstEen delegatie van Bildts Aigene en het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) heeft gisteren in Den Haag de petitie ’Tweede Kamer: Erkin de Bildtse taal’ overhandigd aan enkele Kamerleden. De petitie is in krap twee weken door 1310 mensen ondertekend.

Door Gerard de Jong - In het parlement werd de petitie in ontvangst genomen door Pia Dijkstra (D66), voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, en zes andere Kamerleden, waaronder Lutz Jacobi (PvdA). De petitie, en het Bildts zelf, werd kort besproken. Voor Dijkstra was het Bildts niet onbekend, haar moeder komt van Westhoek. Toezeggingen hebben de Kamerleden niet gedaan, maar Rennie Steensma van Bildts Aigene spreekt van een geslaagde actie. ”Wij hewwe alle tiid kregen om ôns ferhaal te doen. Dijkstra het de petisy in ontfangst  nommen, de anderen hewwe ’n kopy in ’t Bildts en Nederlâns metkregen. Ok hewwe wij se ’t folgende sechy metgeven en útlaid: ’Die’t syn aigen taal fersmyt, raakt syn diepste wezen kwyt’. Dat boadskip kwam wel over dink ik. Wij binne tefreden.”
Wethouder Boukje Tol zwaaide de initiatiefnemers ’s ochtends uit bij hun vertrek naar Den Haag. In een busje trokken ze naar het parlement: Rennie Steensma (Bildts Aigene), Froukje de Jong (EBLT), Jan Faber, Ali Bronger, Jelke de Jager (allen Bildts Dokumintasysintrum) en het echtpaar Gerard en Tineke Wijngaarden, als Bildtssprekenden. Minister Ronald Plasterk wees  eind vorig jaar een verzoek om het Bildts officieel als minderheidstaal te laten erkennen af. Als reactie daarop werd de petitie ’Tweede Kamer: Erkin de Bildtse taal’ opgezet. Via internet (843), op petitielijsten (420) en bonnen uit de krant (47) kwamen tot maandagnacht 1310 handtekeningen binnen. Op internet werd ook opvallend vaak door Bilkerts-om-ferens getekend, uit o.a. China, Amerika en Australië.
De organisaties willen met de petitie hun zorg uiten over de Bildtse taal, als gemeente het Bildt per 1 januari 2018 opgaat in de grotere gemeente Waadhoeke. Aanvankelijk was het de  bedoeling dat de petitie een maand zou lopen. Dit werd slechts een krappe twee weken; de Tweede Kamer gooide het vergaderschema om, waardoor vanochtend om 10.15 uur de herindeling in Noordwest- Fryslân - samen met enkele andere samenvoegingen in het land - in de Kamer wordt besproken. Daarom ging men in allerijl gisteren naar Den Haag met de verzamelde handtekeningen.
Voorzitter Dick Nauta van Bildts Aigene acht de kans klein dat de Kamer daadwerkelijk zal proberen het besluit van Plasterk ongedaan te maken. ”Maar wij gaan stridend ten onder.”
Bij de foto: Temidden van zes andere Kamerleden krijgt Pia Dijkstra (midden) uit handen van Rennie Steensma de petitie uitgereikt. (foto: Jelke de Jager)

Bildtse Post