Boterhoek stopt met bloemen en planten

1728-boterhoek-stopt-met-bloemen-en-plantenNa 33 jaar stoppen Sietske en Gerard Boterhoek per 1 augustus met de verkoop van bloemen en planten. Het vele werk werd ze te zwaar. Maar de Stannebuurtsters houden niet op: in het najaar wordt Boterhoek omgetoverd tot een interieurzaak.

Door Gerard de Jong - Nog een beetje onwennig laat Sietske Boterhoek me de prachtige tuin van hun pand aan de Van Harenstraat zien. Zo op de helft van de tuin wordt begonnen met de bouw van een muur. “Wij hewwe ’npart fan de tún ferkocht. ‘Wij hewwe  werk ferkocht,’ saai ik tun Gerard,” zegt Sietske. Het onderhoud aan de enorme tuin werd teveel werk. “Wij krije d’r ‘n prot fragen over, maar de historise muur, die’t an de kant fan de Dordtse Straat ston, wort weer opboud.”
Ook het werk in de winkel werd ze te machtig. “Met fors binn’ je nooit klaar. Ok at de winkel dicht is mot je blomstikken make of fortbringe.” Als Fleurop-dealers  bestrijken ze het hele gebied “fan Nije-Syl ant Tjummarum en Pains toe.” Gerard: “Dat is ’n heel eand rijen foor ’n blomstikky fan € 15,--.”  “De forse blommen worden ôns gewoan tefeul. Gerard is forig jaar syk weest en is ok alweer 75 jaar.” Eén keer was het huis bijna verkocht. Ze hadden al plannen voor een “nij, hipermodern huus op Nij Toerenburg”. Maar de deal ketste op het laatste moment af. Sietske (69): “Derom blive wij nou hier en gooie wij ’t roer om.”
Boterhoek Bloemen heeft dan 33 jaar bestaan. Sietske: “’t Waar eerst Boterhoek Antyk, maar dat sakte in tidens de krisis in de jaren ’80. Ik deed doe as hobby al an blomskikken. Der had ik arighyd an, ik won d’r ok prizen met. Soa binne wij met de blommen begonnen. Bij de opening hongen wij bij elk huus in St.-Anne  ’n roas in ’n koker!”
Dat ze het gaan missen staat vast. Beide hebben talloze anecdotes over bijzondere klanten en ervaringen. Sietske: “Soa is d’r de in Kanada weunende  Belkumer.Alle jaren stuurt hij ’n kefet met 40 euro d’rin. ‘Maak d’r maar wat moois fan’, staat d’r bij. Dat is dan foor ’n blomstik foor syn mim, met hur jareg of met Moederdag.” Hoogtepunt was het boeket, dat ze voor Koningin Máxima mocht maken tijdens hun bezoek vorig jaar. “Dat is al spesjaal, maar ik wou ’t ok ’n Bildts  tintsy metgeve. Doe hew ik ’n blomstik maakt met groate skelpen d’rin. De blommen waren de aren: Aren út skelpen!”
De blik gaat nu echter vooruit.  Boterhoek Bloemen wordt Boterhoek Interieur, al is de exacte nieuwe naam nog niet gevonden. “’t Wort ’n saak met krytforf, sijene blommen en interieurspul.  Wij wille leuke, besondere dingen ferkope. Dernaast hew ik dan ok meer tiid om kleur- en interieuradfys te geven,” zegt Sietske, die gediplomeerd binnenhuisarchitecte is.
De precieze planning is nog niet bekend, maar in het najaar opent de nieuwe zaak. Sietske: “Wij houwe 1 augustus op met blommen en planten. De faste klanten binne hierfan ok al op de hoogte. In septimber gaat de saak waarskynlik even dicht, soadat wij op 1 oktober fris beginne kinne. Soa hew ik ’t in ’t hoofd.” Gerard: “Astou dat in ’t hoofd hest dan sil dat ok wel gebeure! Wij sien wel wat d’r op ôns pâd komt. Wij hewwe altyd ôns aigen koers foeren, dus dat doen wij nou ok.”

Bildtse Post