Brede steun voor Ondernemersfonds

Zowel de Stannebuurtster ondernemers als de gemeente zijn enthousiast over een op te richten Ondernemersfonds. Dit fonds moet bijdragen aan St.-Anna als tweede winkelkern van Waadhoeke, na Franeker.

Klaas Holst Meijer presenteerde onlangs de uitkomsten van een nieuw koopstromenonderzoek. St.-Anna doet het best goed, maar er moet wel wat gebeuren  om dat ook voor de toekomst te waarborgen, zo was de conclusie. In St.-Anna wordt jaarlijks zo’n € 26 à 30 miljoen uitgegeven aan de middenstand. Het fonds moet de lokale ondernemers meer tot elkaar brengen om samen tot initiatieven te komen. Franeker heeft al zo’n fonds. Het beoogde bedrag is € 30.000, dat door een ‘reclamebelasting’ tot stand zou moeten komen.
Gemeente het Bildt wil, als de ondernemers hun steentje bijdragen, € 10.000 in de pot doen, zei  burgemeester Gerrit Krol donderdag tijdens de raad. “Ik wil me hier flink voor inzetten, en ook financieel bijdragen, maar de ondernemers zullen uiteindelijk zelf de kar moeten trekken.” Meijer gaat nu een concreet plan voor fonds opstellen.

Bildtse Post