Steensma stapt op bij Bildts Aigene

Rennie Steensma stopt als coördinator van Stichting Bildts Aigene. Ze zegt per direct haar baan op, omdat er een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan. Volgens Steensma ondervindt ze teveel tegenwerking van de gemeente en wordt er teveel van haar gevraagd. Een verschil van inzicht over de toekomst van Bildts Aigene met de gemeente was voor haar de druppel. ”Ik kin d’r niet meer tun fechte.”

Door Gerard de Jong - Rennie Steensma werd vorig jaar april aangesteld als de enige betaalde kracht bij de nieuw opgerichte Stichting Bildts Aigene. Deze stichting, die er kwam op initiatief van de gemeente, heeft als primair doel om hét aanspreekpunt te worden voor mensen die contact met een Bildtse organisatie zoeken. Bildts Aigene is de paraplu met daaronder drie organisaties: Bildts Dokumintasysintrum, Kemmissy Meertalighyd en Stichting Ons Bildt. De Aerden Plaats viel daar eerst ook onder, maar die wil volledig zelfstandig verder gaan. Het was nadrukkelijk de bedoeling dat naar een complete fusie van de verschillende partijen zou worden toegewerkt, om een zo stevig mogelijke organisatie voor het Bildts te krijgen in de nieuwe gemeente Waadhoeke.
’Niet fol te houwen’ - Slechts een dik jaar later ziet Steensma geen andere uitweg dan ontslag te nemen. ”D’r komt as koördinator fan Bildts Aigene soafeul op je ôf. De gemeente mot hur realisere, dat ik foor tien uren betaald krij, maar wel foor 20 uren werk doen. Maar dat wort niet erkind. ’t Is niet fol te houwen, ik hew gyn enerzy meer. Ik hew al eerder thús sitten. ’t Mot âns at ’t Bildt alle Bildtse organisasys as een organisasy in de nije gemeente Waadhoeke delsette wil,” aldus Steensma.
Al vanaf het begin loopt Steensma naar eigen zeggen tegen problemen aan. ”’t Doel, de opdracht fan ’t kelezy en de raad waar fan ’t begin an ôf: gaan as een organisasy de nije gemeente  in. Om ’n stevig fonnemint te formen en de subsidys te behouwen. Maar wethouwer Tol komt der nou op werom, sij wil dat niet meer. Se fynt dat de organisasys nou elk op hursels de nije  gemeente in gaan motte. Dat waar nooit de opdracht. Ik hew mij ’t skompes werkt om alle Bildtse organisasys bijnander te bringen, en nou wil de gemeente – of ’t kelezy, de raad is d’r niet over op de hoogte brocht – dat wij dos allegaar ôfsonderlik na Waadhoeke gaan. Ik kin der niet meer tun fechte.” Cultuurwethouder Boukje Tol was niet op de hoogte van het feit dat Steensma stopt en reageerde zeer verrast.
De wethouder bestrijdt ten zeerste dat de gemeente van koers zou zijn veranderd, maar onthoudt zich van verder commentaar: donderdag staat er nog een overleg gepland met o.a.  Steensma en vertegenwoordigers van de Bildtse verenigingen.
’Fúzzy onhaalber’ - Het idee dat aan de basis van Bildts Aigene lag, om tot één organisatie te komen, blijkt volgens Coos van Kooten, voorzitter van Stichting Ons Bildt, onhaalbaar. ”Dat  waar de insteek, maar weromsiend is ’t gyn reële opsy. De organisasys werke allegaar fanút ’n ânder oogpunt. Maar is dat slim? Ik dink ’t niet.” De Stannebuurtster maakt ook duidelijk dat  Stichting Ons Bildt ook na 2018 gewoon Stichting Ons Bildt blijft, ondanks dat men eerder dit jaar in een persbericht zei, dat dit het laatste jaar van de Stichting was. ”Dat klopte niet.  Stichting Ons Bildt sil niet ferandere en blyft selsstandig, maar in hechte samenwerking met de ânderen, en met Bildts Aigene as paraplú d’rboven: een loket, een website, een  anspreekpunt. Der lait de kracht fan Bildts Aigene.”
Ondanks dat hij een fusie op korte termijn niet ziet gebeuren – waar Steensma op inzette - betreurt hij het, dat ze er nu de brui aan geeft. ”Dat is ferskriklik spitig. Se het soafeul werk deen.  Wat sij wel niet daan het, en wat fan hur froegen wort: dat kin nooit met maar tien uur in de week.” Die mening wordt door de vertegenwoordigers van de andere organisaties gedeeld.
Aerden Plaats - Volgens Dick Nauta, voorzitter van de Aerden Plaats, komen de strubbelingen op het slechtst denkbare moment. ”Over fijf maanden gaat ’t Bildt op in de gemeente  Waadhoeke. Ik dink dat de Bilkerts, de Bildtse taal en kultuur krekt nou baat hewwe bij dúdlikhyd. Om soa goed mooglik de nije herindelingsgemeente in te gaan,” aldus Nauta. Hij benadrukt dat de Aerden Plaats ook hecht wil samenwerken met de anderen, maar dat het een te verschillende instelling is om ook onder de Bildts Aigene-paraplu te vallen.
’Gaat de goeie kant op’ - De fusie van de verschillende organisaties is van de baan.
Toch verzekeren alle partijen dat de neuzen dezelfde kant opstaan. Zo is er een nieuw bestuur. ”’t  Bestuur fan Bildts Aigene bestaat út ’t bestuur fan Stichting Ons Bildt, anfuld met Marijke Bloembergen fan de Kemmissy Meertalighyd en ik sels fan ’t BDS. Dat is ’n hele goeie stap. Wij binne waar op de goeie weg om ôns doel te ferwezenliken: ’t anspreekpunt worre foor de búttenwacht, korte lyntsys en goeie samenwerking,” zegt Ali Bronger van BDS. Van Kooten sluit  zich daarbij aan. ”Bildts Aigene mot nag groeie, ’t staat in de kynderskoenen. Maar ’t gaat al heel goed. Wij werke ’n prot samen, fol enthoesjasme, en onderling binne de taken op ’t gebied  fan kultuur, taal, onderwiis en soa feerder ferdeeld.”

Bildtse Post