Raad stelt streeknaam en plan Mooie Palen vast

’’t Kin niet mooier as deuze leste fergadering’ - De streeknaam ’t Bildt werd vastgelegd, er komen tien ’Mooie Palen’ langs de Bildtse grenzen te staan en de nieuwe bestemming van het gemeentehuis werd lof toegezwaaid. Een eensgezinde raad nam donderdag tijdens de allerlaatste besluitvormende vergadering van gemeente het Bildt (1505-2017) enkele besluiten ”voor de eeuwigheid”.

Door Gerard de Jong - ”Welkom op deze historische dag,” zei Gerrit Krol donderdagavond. De vorige keer dat de burgemeester die woorden sprak, was op 21 april 2016. Toen stemde de gemeenteraad in meerderheid – tien stemmen voor, vier stemmen tegen – in met de herindeling, en daarmee met het opheffen van gemeente het Bildt.  Nu, aan de vooravond van de start van Waadhoeke, kreeg dat besluit zijn definitieve beslag: het laatste besluit van de Bildtse gemeenteraad is genomen. Dit is het.
”Dut is de leste keer dat wij hier over dat mooie stikky Bildtse grônd prate,” zei Krol met enig gevoel voor dramatiek. Toch werd het geen emotionele avond: de pijn van het einde van het Bildt kwam de afgelopen maanden op veel verschillende manieren al voorbij. Donderdag was een avond van berusting, én een van enkele bijzondere besluiten.
Streek ’t Bildt - Een daarvan was het vaststellen van het Bildtse grondgebied van voor 1984 - dus zonder Minnertsga - als de streek ’t Bildt. Een voorstel van Frije Bilkerts werd raadsbreed gesteund. De raad zorgde er daarmee voor dat de streek niet ”het Bildt” gaat heten, maar ”’t Bildt”. ”Deuze naamgeving draagt in sterke mate bij an ’t  levend houwen fan de Bildtse geskidenis. Wat foor herindeling d’r feerder ok nag komt, de naam ’t Bildt is foor de eeuwighyd fastlaid,” zei fractievoorzitter Ferwerda.
Mooie Palen - Goedkeurend zagen Aldert en zijn vrouw Minke Cuperus vanaf de publieke tribune dat ook het Mooie Palen-plan het haalde. Krol: ”Cuperus - en ik fyn ’t  mooi dat hij hier is - het ’n inisjatyffoorstel deen om met grînspalen bij de infalsdiken ’t Bildts grondgebied te markeren. Dat kost ’n paar sinten, maar as  ôfskaidskemmissy fan ’t Bildt omêrme wij dat inisjatyf. Die grînspalen komme in jannewary of febrewary op hur plak te staan.”
Of de Bildtse vlag in dit gebied bij officiële gelegenheden nog kan worden gebruikt, wordt nog onderzocht, maar dit zou mogelijk moeten zijn, liet Krol tot besluit weten.  ”Die flâg is niet ferloren.”
De raad toonde zich daarnaast ingenomen met de verkoop van het gemeentehuis. Het gebouw wordt omgevormd tot een gezondheidscentrum, van huisartsen Bögels en fysiotherapiepraktijk Impuls.
’Allegaar wat meer doen’ - Zo verliep alles tijdens deze raadsvergadering in harmonie. Krol: ”’t Bildt blyft ’t Bildt. De foorstellen fan fanaven binne derfan de puntsys op de i. Maar wy sille d’r sels, foor soafeer wy kinne en in welke hoedanighyd ok - in de nije gemeenteraad, gewoan as beweuner fan ’t Bildt, of as oud-burgemeester,  toekikend - allegaar wat an doen motte. En meskien allegaar ’n bitsy meer dan ant nou toe.”
Na 37 minuten sloot Krol voor het allerlaatst een Bildtse raad. ”’t Kin niet mooier as deuze leste fergadering. Is elkeneen akkoord? Dankjewel.” Onder luid applaus kwam er definitief een einde aan het zelfbestuur van de Bilkerts.

Bildtse Post