Norovirus in Beuckelaer; zeker 30 mensen getroffen

In zorgcentrum het Bildt in St.-Annaparochie is het norovirus uitgebroken. Het zeer besmettelijke virus heeft al zeker 20 mensen in het bejaardencentrum getroffen; ook zijn zo’n 10 personeelsleden ziek geworden. Het gebouw wordt zo goed als mogelijk afgesloten van de buitenwereld; op personeel na vraagt men familie om op afstand te blijven.

Zorgcentrum het Bildt heeft alle noodprotocollen in gang gezet en de GGD op de hoogte gesteld, zo laat directeur Atsy Tadema weten. Het begon woensdagavond met één geval. Gisteren waren er al 14 bewoners ziek, nu vanochtend zijn dat er al 20. Ook de avondploeg van gisteren is goeddeels geveld door het virus. Alle in- en uitgangen zijn dicht, vrijwilligers zijn naar huis gestuurd en alle activiteiten zijn afgelast.

“Wij doen d’r alles an om dut in de kym te smoren,” zegt Tadema. “’t Is ’n kwessy fan útraze late. Maar ôns doelgroep hier is heel kwetsber. Kwetsber personeel, soa-as swangeren, blyft ok thús. Maar de beweuners motte al fersorgd worre. Dut freet fan alle kanten an ôns bedriifsfoering.” Er zijn extra hygiënemaatregelen genomen, en het zorgcentrum roept mensen die niet per se in Beuckelaer hoeven te zijn om vooral thuis te blijven.

Het norovirus is een virus dat een ontsteking van de darmen kan veroorzaken. Het is zeer besmettelijk, omdat het zich ook via de lucht verspreidt. De klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn en buikpijn. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 1 tot 3 dagen.

Bildtse Post