Compensatie voor 1300 dijkbewoners voor WOZ-waarden

Gemeente Waadhoeke gaat 1300 bewoners aan de Oudebildtdijk compenseren voor hun WOZ-waarden. De Hoge Raad heeft besloten dat grond die bij het waterverdedigingswerk de Ouwe-Dyk hoort, niet meegerekend hoeft te worden bij de WOZ-aanslag. Hierdoor hebben bewoners teveel belasting betaald. De gemeente gaat de waarde van alle 1300 woningen dit jaar opnieuw inventariseren.

Dat heeft het college van b. en w. gisteren besloten. Aanleiding voor het besluit zijn enkele bezwaren die bewoners van de Oudebildtdijk en Westhoek vorig jaar, met  juridische hulp van Minnertsgaaster Cees Atema, indienden bij gemeente het Bildt. Atema cs wezen de gemeente op een casus in de gemeente Nieuwkoop. Daar kreeg een bewoner ook compensatie, omdat hij grond op een waterverdedigingswerk heeft. Die grond hoeft niet meegeteld te worden bij het bepalen van de  onroerendezaakbelasting.
De Oudebildtdijk heeft volgens Wetterskip Fryslân nog een functie als ’slaper’: in extreme situaties kan de dijk nog dienen als verdedigingswerk tegen water. Dat is ook de reden waarom er tussen oktober en april geen groot werk aan de dijk mag plaatsvinden.
Minimum van € 5000 -  In de aanslagen voor 2018, die eind maart verzonden worden, worden voor de 1300 dijkwoningen de herziene WOZ-waarden gebruikt, zo laat de gemeente weten. ”De WOZ-waarden worden verder met terugwerkende kracht herzien voor de jaren 2013 tot en met 2016.
Voorwaarde voor compensatie is daarbij een wettelijke beperking dat een aanslag alleen wordt herzien als het verschil tussen de oude en de gecorrigeerde waardering minimaal 20% is met een  minimum van € 5000.”
’Alle aanslagen herzien’ - ”In verband met het gelijkheidsbeginsel worden niet alleen de aanslagen van de bewoners van de Oudebildtdijk die een bezwaarschrift indienden, herzien. Alle aanslagen 2017 in het grondgebied van de gemeente Waadhoeke waarop deze uitzonderingsregeling van toepassing is, worden herzien. De gemeente Waadhoeke heeft nu alle gronden in de gemeente geïnventariseerd die door Wetterskip Fryslân als waterbeschermings- of beheersingswerk zijn  aangewezen.”
Bewoners krijgen brief - De uitspraak van de Hoge Raad betekent extra werk voor de gemeente. ”Het kost veel werk en tijd om voor 1300 objecten de aanslagen van 2013-2017 te herzien. Het streven is om de herzieningen in de loop van 2018 af te ronden. Alle eigenaren en gebruikers die het aangaat, krijgen dit jaar  persoonlijk bericht.”

Bildtse Post