Levensgroot beeld van Klaine Keizer op Ouwe-Syl

1821-miniatuur-van-beeld-klaine-keizerHij was ‘the smallest man in the world’, maar de niet eens een meter grote Klaine Keizer krijgt nu een levensgroot standbeeld in zijn geboorteplaats Ouwe-Syl. Zondag 3 juni wordt het beeld, gemaakt door kunstenaar Hans Jouta, onthuld.

Gerrit Keizer (1874-1946) was een markante en kleine man met een grootse persoonlijkheid. Hij werd van kinds af aan op kermissen te kijk gezet als natuurwonder.  Gerrit Keizer viel al jong in handen van impresario’s en vertrok naar Amerika.
Nadat zijn moeder via een brief vernam dat het niet goed met hem ging, nam ze het  dappere besluit om haar zoon daar hoogstpersoonlijk via een lange en avontuurlijke bootreis, te komen halen. Later reisde Klaine Keizer de hele wereld over als artiest, zanger, muzikant en acrobaat.
De wens voor een standbeeld werd vanuit dorpsbelang mede mogelijk gemaakt met behulp van de Bildtsche Stichting. Door de fusie van gemeente het Bildt met  Franekeradeel en Menameradiel tot de gemeente Waadhoeke, heeft deze stichting ter afscheid ieder dorp van de gemeente het Bildt de mogelijkheid gegeven een  kunstwerk te laten realiseren. Kunstenaar Hans Jouta heeft het beeld van Klaine Keizer gemaakt.
Het standbeeld zal zondagmiddag 3 juni om 15.00 uur worden onthuld, bij café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl. In de Aerden Plaats zullen diverse voorwerpen uit het leven en de tijd van Klaine Keizer te zien zijn, waaronder zijn bekende kleine fietsje.
Na de onthulling volgt een ‘Klaine Kaizer-koier’, een een historische  dorpswandeling, met als gids Sytse Keizer. Deze middag wordt tevens weer de Ouwesylster Streekmarkt gehouden, van 13.00 tot 17.00 uur.
Bij de foto's: Boven: Een miniatuur van het beeld.
Onder: Een ontwerpschets van het beeld.
1821-ontwerpschets-beeld-klaine-keizer

Bildtse Post