’Rustig op regen wachte en niet in panyk rake’

1828-droogte-op-het-bildtDroogte: Bildts pootgoed zit te springen om water - Het Bildt ligt er deze prachtige zomer piekfijn bij, maar onder de grond gaat het pootgoed gebukt onder de droogte. Mei en juni waren al droog, en ook deze maand is er nagenoeg geen regen gevallen. Beregenen is verboden. ”’t Liefst krije wij fannacht ’n boi fan 20 millimeter, en dan môrn weer mooi sonnig weer.”

Door Gerard de Jong - ’t Wort hoog tiid, ja. Wij hewwe de hele maand gyn regen had, en maai en juny waren ok droog. ’t Is foor de  opbringst te hopen dat d’r gau wat water komt,” zegt Teun de Jong, akkerbouwer en voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.
Beregeningsverbod - ”’t Bildt is een fan de droogste gebieden fan Nederland. Beregene mâg niet, om infeksy met de brúnrotbaktery te foorkommen. Konsumpsyirpels mâge hier en dêr wel beregend worre, maar op ’t Bildt hewwe wij hest alleen maar poatgoed. Sipels  bijgelyks mâge wel beregend worre, maar ok die hewwe ’t moeilik op dut momint,” aldus De Jong.
Stiekem toch beregenen heeft volgens De Jong geen zin. ”Die irpels worre drekt ôfkeurd. En d’r wort string op toesien.” Zo zet de  Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit helikopters in om het beregeningsverbod te handhaven.
Grondwaterpeil - ”Gewassen met ’n beperkt wuttelstelsel lije ’t meest onder de droogte,” legt De Jong uit. ”Sipels binne al wat sterker.  Súkkerbiten fine de droogte alleen maar mooi, die komme fan oorsprong ok út ’t Middellânsesee-gebied. En ’t wintergraan wuttelt heel  diep en kin nag bij ’t water, dat wort wel ’n goeie oogst.”
Het grondwaterpeil is de laatste tijd enorm gezakt. ”Piet Hoekstra doet geregeld metings naaar ’t grôndwater. Dat sit nou 1.65 meter onder ’t maaifeld. ’n Paar weken leden waar dat nag 20 sintimeter onder ’t maaifeld. De wuttels motte bra diep rake om focht op te halen. Winterwuttels die’t laat in de grônd saaid binne hewwe ’t derom ok swaar, omdat hur wuttels nag niet lang genog binne.”
’Priis omhoog’ - Dat de opbrengst lager uit zal vallen lijkt wel duidelijk, en dat kan voor boeren een grote financiële strop betekenen. ”Wij  hope dat, at de droogte anhout, dat dan ok overal gelyk is soadat de priis omhoog gaat. Dan wort ’t ferlies wat kompînseerd.”
Warm weer en droogte, de Ouwedykster houdt zelf het hoofd koel. ”’t Liefst kregen wij fannacht ’n boi fan 20 millimeter, en dan môrnoverdâg weer mooi sonnig weer. Maar wij wachte ’t rustig ôf, en motte niet te gau in panyk rake. ’n Geluk is dat wij hier niet echt hele  hite dagen had hewwe, dat skeelt âl.”
Bij de foto: Naast het tijdelijke reuzenrad worden uien berregend vanwege de droogte. Pootaardappelen mogen niet berregend worden. (foto: Ria Algra)


Bildtse Post