Sytse Buwalda lid van Fryske Akademy

1838-sytse-buwaldaSytse Buwalda is vrijdag benoemd tot lid van de Fryske Akademy. De Westhoekster kreeg het erelidmaatschap - voor ”zijn grote inzet en langdurig  enthousiasme voor de Bildtse taal en cultuur” –uitgereikt tijdens de jaarvergadering van het Friese instituut. Een bekroning op zijn werk voor het Bildts, én  voor dat van zijn vader.

Door Gerard de Jong - Buwalda (75) kreeg het lidmaatschap vrijdag samen met drie anderen in het Oranje Hotel, waar de jaarlijkse Akademydei werd gehouden.
Hij werd toegesproken door Gerrit Krol, de laatste Bildtse burgemeester. Krol schetste hoe Buwalda zich al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw voor het Bildts inzet, ”bijgelyks as strider foor ’t bestaan bliven fan ’t Bildt as selsstandige gemeente, as met-oprichter fan Stichting Ons Bildt en as lid fan de Kemmissy Bildts. Op 7 maai 1979 ston-y sels op de foorpagina fan de Luwter Krant, met ’n ploechy kursisten die’t as eerste ’t diploma Bildts haald hadden.”  Krol haalde verder o.a. het Woordeboek fan ’t Bildts aan, het vertaalbureau BildtTaal dat Buwalda samen met Leendert Ferwerda opzette, en zijn vele publicaties in de Bildtse Post.
’Hait en mim ok eerd’ - De naam Buwalda is al bijna tachtig jaar verbonden aan de Fryske Akademy. ”’t Woordeboek waar de frucht fan jaren wrotte deur  frijwilligers op ’t Bildt, maar fooral ok fan de femily Buwalda. Ok hait Hotze en mim Tytsy hewwe met de grôndslag laid foor ’t Bildts Woordeboek. Fandaag op  de dâg ôf 103 jaar leden, op 14 septimber 1915, worde Buwalda’s hait Hotze Sytses geboren. Hij waar in 1939 al an ’t werk bij de Fryske Akademy,” aldus Krol.
”’t Tekent Sytse Buwalda om - at ’t om ’t behoud fan ’t Bildts gaat - ok na de Bilkerts sels te wizen. Die kinne, motte en binne dan ok an ’t werk met wat Sytse  Buwalda allegaar beskrept het. Dat deurgaand striden foor, en de anhouwende nigyd an ’e Bildtse taal, smyt fandaag ’t lidmaatskap fan de Fryske Akademy  op. ’t Lidmaatskap is útteraard persoanlik, maar bij ’t opsteken fan ’t speldsy sil dochs ok eventsys deur Buwalda hine gaan dat toegelyk syn hait en mim  eerd worre,” besloot de oud-burgemeester.
’Bildts onderwiis’ - Dat laatste was zeker het geval, getuige Buwalda’s dankwoord. ”Dat ik hier nou staan mâg hew ik foor ’n groat part te danken an ôns hait’s inspanning foor ’t Bildts. Maar derbij ok an ôns mim, an myn frou en myn kines.”
De Westhoekster maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer en beter onderwijs over het Bildts. ”’t Bildt as gebiedsnaam is bestaan bleven  na de herindeling, dat het my goed deen. Maar de taal maak ik mij meer sorgen om. ’t Bildts het alle fasiliteiten fan ’n folweerdige taal: ’n woordeboek, grammatika, aigen idioom en literatuur. Die taal is ’t dan ok wirrig om te bewaren foor ’n delgang. Neffens mij sille d’r derom inisjativen nommen worre motte om de kines fan nou in de kunde komme te laten met de Bildtse taal en geskidenis. Dertoe sou op de skoalen op ferantwoorde wize andacht an besteed worre kinne,” zei Buwalda, die vrijwilligers opriep zich hiervoor in te zetten.
Bij de foto: Sytse Buwalda vrijdag tijdens de benoeming van zijn lidmaatschap van de Fryske Akademy. (foto: Hindrik Sijens)

Bildtse Post