Sylster oliebollenactie voor Ylse groot succes

1901-oliebollenactieKort geleden berichtten we over de oliebollenactie n.a.v. de door JDM getroffen Ouwesylster Ylse van der Bij. De actie die de ouders Johan van der Bij en  Tjitske Adema hebben opgezet, is een overweldigend succes geworden. Meer dan 1700 oliebollen werden verkocht, stichting BAS kan inclusief de hartverwarmende gulle giften minimaal € 1000 tegemoet zien.

Door Bertus Dijkstra - De 8-jarige Ouwesylster Ylse van der Bij lijdt aan de zeldzame ziekte Juveniele dermatomyositis (JDM). Om meer aandacht voor de   vervelende ziekte te krijgen is begin december een oliebollenactie op touw gezet. Om geld voor onderzoek naar oorzaak en oplossing van JDM te genereren. En om de getroffen lotgenoten een leuke middag te laten beleven.
Het niet verwachte verkoopsucces heeft de ouders aangenaam verrast; ”It is oerweldigjend, dit hiene wy nea ferwachte”. Er zijn dorpsbewoners die zonder  iets te hebben besteld, toch een bijdrage langsbrengen. Natascha v/d Laan komt bij het halen van haar bestelling met een verrassing, waar Ylse’s ouders blij van worden. De opbrengst van het draaiend rad van VV Ouwe Syl, die tijdens de nieuwjaarsreceptie draait, gaat volledig naar deze bijzondere actie, zo laat  de voorzitter weten.
Wat Tjitske en Johan bijzonder heeft verrast, zijn de kleine en grote spontane giften. De Bilkerts maken met liefst € 250 aan donaties duidelijk, dat ze de actie  een warm hart toe dragen. Die uiteindelijk het prachtig brutobedrag van € 1738 oplevert. Na aftrek van de kosten voor bakker Wijnsma, en opgeteld de giften, blijft er een minimaal bedrag van € 1000 over voor stichting BAS.
Het overdonderende succes van de actie is mede te danken aan de inzet en samenwerking met bakker Wijnsma. Eddy Kranghand heeft in de nachtelijke uren keihard gewerkt om de talloze heerlijke oliebollen, krentenbollen en appelbeignets tijdig klaar te krijgen.
De hartverwarmende meelevende reacties vanuit Ouwe-Syl e.o. geven de initiatiefnemers een aangenaam gevoel. Reden om volgend jaar  waarschijnlijk weer een oliebollenactie voor een goed doel te organiseren.
Bij de foto: Tjitske Adema (links) overhandigt de oliebollen aan Julia Rodenhuis met daarnaast Susan van Caspel. (foto: Bertus Dijkstra)

Bildtse Post