Keitjes kopen voor een Jacobsschelp

1920-jacobsschelp-voor-bordes-groate-kerk-1Een zichtbaar symbool tussen de tegels voor het bordes van de Groate Kerk, en tegelijkertijd een goed doel steunen. Kultureel Sintrum De Groate Kerk in St.-Jacobiparochie start een actie om 1500 grijze keitjes te verkopen, waarmee een grote schelp voor de kerk geplaatst kan worden. Van elk verkochte steentje à € 9 gaat € 2 naar het project ‘Pelgrimeren voor de jeugd’.

Door Gerard de Jong - Een silhouet van een Jacobsschelp dat de entree van de Groate Kerk gaat sieren: het idee bestond al langer, maar is nu samen met het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob opgepakt.
Eelkje Hilarides en Akke Dijkstra pakken het project namens de Groate Kerk op.   “De skelp sou eerst in ’t geel, groat op ’t midden fan ’t plain, anbrocht worre,” zegt Hilarides. “Hendrik Elings het die skelp der al ‘s forfd. Maar deur ’t   ferkeer slytte die skelp heel gau. In 2015 binne wy bij de gemeente ’t Bildt weest en doe saai Piet Jetze Faber: werom doen jim ’t niet duursem, met  steentsys? Dan hoeft ’t ok niet hyltyd opnij forfd te worren. Dat waar ’n bêst idee.”
1920-afmetingen-van-de-schelpDe Groate Kerk zocht contact met het Nederlands Genootschap van  Sint-Jacob, dat zich bezighoudt met het Jabikspaad en pelgrimage in het algemeen. St.-Jacob geldt als een van de startplaatsen voor de ‘camino’, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De in Utrecht gevestigde pelgrimsclub vond in 2010 met een dependance onderdak met in de Groate   Kerk, die toen gerenoveerd werd.
“’t Genoatskap waar enthoesjast, maar wou ’t plan foor de skelp graag breder trekke. Derom gaat fan elk steentsy dat ferkocht wort € 2 naar ’n landelik  projekt foor jeugdpelgrimazy.” Jongeren die pelgrimeren: het wordt steeds populairder, ook hier, vertelt Hilarides. “Skoalkines lope in klaine groepys fan fier of fijf tegaar met ’n begelaider ’n stikky fan ’t Jabikspaad. Se krije útlêg en fansels ok ’n steen met. Die kinne se in de tún fan de Jacobshoeve ’n  plakky geve.” Ingenieursbureau CGC uit Hitzum maakte het ontwerp voor de schelp. “Fan de trappen fan de Groate Kerk ôf kînst ‘m dan prachtig sien,”  zegt Akke Dijkstra. “Ok foor ’t dorp is ‘t ’n mooie opsteker.”
De totale kosten van het project bedragen € 13.500. Dijkstra en Hilarides denken dat ze de 1500 keitjes zeker zullen verkopen. Hilarides: “Pelgrimere leeft. Forig jaar hadden wy met Santiago aan het Wad hier soa’n 500 mînsen, jong en oud, die’t ’t hier prachtig fonnen. Met de kerk, de boog fan  Rusman... ’n Skelp foor ’t bordes maakt ‘t ’n ekstra spesjaal startpunt foor de raizigers.”
Het dorp St.-Jacob, en het hele Bildt, mag trots zijn op de  pelgrimsplek die St.-Jacob door de loop der jaren heen geworden is, vinden beide. “Pelgrims binne ‘n heel innimmend slag mînsen, en och soa  posityf. Al mot dat ok wel at je 2700 kilometer lope wille!,” zegt Hilarides. “Jan Romkes van der Wal, de pastoor hier, saai over de ‘camino’ ooit ‘s: “Je folge de Melkweg en na 2700 km komme je in Santiago an. Dat hew ik altyd heel treffend fonnen. Met St.-Jabik as begin fan de Melkweg!”
Eén of  meerdere keitjes (à €9) zijn aan te schaffen door het bedrag over te maken op rek. NL88INGB0005981493 t.n.v. Stichting Pelgrimsvrienden van St.- Jacob, o.v.v. naam en adres.
1920-de-keitjes-voor-de-jacobsschelp

Bildtse Post