Na ’Maarten! Maarten!’ klinkt het ’Auke! Auke!’

1926-maarten-van-der-weijdenOpnieuw bewees Maarten van der Weijden dat hij een enorme massa op de been kan brengen, verenigd in het aanmoedigen van de zwemmer met een missie en het ondersteunen van het goede doel.

Door Gerard de Jong - Het is zondagmiddag, een uur of drie. Maarten van der Weijden heeft Franeker achter de rug en is begonnen aan wat alom de ’Hel van het Noorden’ genoemd wordt: het in de winter onherbergzame en ongenadige stuk tussen Franeker en Dokkum. Het Bildt en omstreken dus.
Op NOS Radio 1 worden ze wat nerveus. Na een - relatief, uiteraard - makkelijk begin, gaat het nu pittig worden. ”Tussen Franeker en Dokkum zijn  geen steden meer. Er zijn alleen maar weilanden,” klinkt het. Hilversum weet het zeker: ”Daar is niets.”
Wel, dat ’niets’ ziet er als volgt uit: duizenden mensen zorgen er in de weilanden en op en rond de bruggen voor dat Van der Weijden zich ten minste net zo goed gesteund weet als in de steden. Er is haast geen plekje groen te vinden waar níet iemand staat. De Blikfaartsbrug puilt werkelijk uit van de
mensen die hem aanmoedigen.
Een oneindig lang lint van toeschouwers langs de Súdhoeksterfaart vormt een uitzinnige erehaag voor de zwemmer richting Froubuurtstermôln, waar het eveneens bomvol is.
Na het ’Maarten! Maarten!’ klinkt over de gehele route - op het Bildt en daarbuiten - ook dikwijls het ’Auke! Auke!’. De ondernemende kroegbaas van  Ouwe-Syl is ook dit jaar weer onderdeel van Maarten’s entourage, en dat zal hij weten ook. Hij kan niet meer stuk door vanaf de start de Bildtse vlag  pontificaal op de steven van zijn praam te planten, en zo 200 kilometer door Fryslân te laten wapperen.
Bij Alde Leie gaan Anne Peter en Remco Keizer te water. Met een feloranje boei aan het zwempak vast zwemmen ze een stukje mee. Van der Weijden had hen speciaal gevraagd mee te doen.
De jongens hadden er niet lang over hoeven nadenken: het is een eerbetoon aan hun in 2008 aan kanker overleden moeder Anita Andriesen, om te zwemmen tot aan de naar haar vernoemde sluis bij het dorp.
Ook de jongens worden flink aangemoedigd. Het Bildt gaf op hartstochtelijke wijze een eigen kleur aan de monstertocht van Van der Weijden en hielp de zwemmer door de ’Hel’ heen. Noem het maar niets.
In de Bildtse Post van woensdag 26 juni (nr. 26) een hele  pagina met foto’s van onze lezers.
Bij de foto: Maarten van der Weijden wordt door honderden mensen onthaald bij de Blikfaartsbrûg. Rechtsachter Auke Kooistra op de volgboot. (foto: Jelke de Jager)
1926-zegetocht-maarten-van-der-weijden

Bildtse Post