Nije Kamers wordt eindelijk voltooid

Sommige bewoners wonen al 17 jaar in het onvoltooide nieuwbouwplan Nije Kamers in St.-Annaparochie. Na het faillissement van Mega BV werd de wijk niet verder gebouwd. Met het raadsbesluit van donderdag 27 juni heeft de gemeente budget om de openbare ruimte in de wijk over te nemen en woonrijp te maken.

Sinds begin 2000 is ten noorden van St.-Annaparochie het uitbreidingsplan Nije Kamers ontwikkeld. Uiteindelijk nam private partij Mega BV de ontwikkeling en  uitgifte van de kavels ter hand.
Mega BV ging echter een aantal jaren geleden failliet. De curator zag geen verantwoordelijkheid voor de verdere inrichting van het gebied en richtte zich alleen op de  verkoop van de kavels. Zo kon het dat bewoners van het eerste uur al 17 jaar in een bouwstraat wonen. Ondertussen zijn veel kavels verkocht, maar was er nog  geen zicht op het netjes maken van de straten.
Het college van Burgemeester en Wethouders stelde de gemeenteraad voor om de openbare ruimte van Nije Kamers IV en V over te nemen.
De gemeenteraad  stelde voor 2021 een bedrag van € 400.000 beschikbaar voor het woonrijp maken ervan. De gemeenteraad stemde donderdag  unaniem in met dat voorstel.

Bildtse Post