’De netuur blyft altiten de baas’

Drukte voor rayonhoofd tijdens Elfstedenkoorts, Sjoerd Schaaff in DWDD De teleurstelling was groot bij de vele schaatsliefhebbers, toen voorzitter Wiebe Wieling van de Elfstedencommissie tijdens de persconferentie zei: “Beste mensen, ik heb geen goed nieuws…” Toen wisten we het meteen: de Tocht der Tochten gaat niet door. Hoewel veel mensen dit wel aan zagen komen, werd er met man en macht gewerkt om het ijs sneeuwvrij te maken en had iedereen de Elfstedenkoorts flink te pakken. Helaas was het ijs op veel plaatsen nog te dun, waardoor het niet verantwoord was om er 16.000 man overheen te laten schaatsen. Voor de rayonhoofden was het vorige week erg hectisch. Zo ook voor rayonhoofd Piet Jetze Faber van het Bildt, wiens telefoon roodgloeiend stond door de landelijke pers als SBS6 en RTL. Oud-rayonhoofd van het Bildt, Sjoerd Schaaff, was zelfs uitgenodigd om te komen praten in De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk.

Piet Jetze Faber had ook al zien aankomen dat de tocht niet door zou gaan. Faber: “By de gearkomste yn Sint Nyk wiene in soad rayonhaden út it suden net bot posityf oer de kwaliteit fan it iis, dus dan witte jo eins al genôch. Ek is der noch nea in tocht op waarsferwachtings organisearre.” In 1985 was er volgens Faber net zo’n situatie: het dooide en er lag allemaal water op het ijs. “Mar doe wie it iis wol dik genôch om de tocht troch gean te litten”, vertelt hij.
Erg verrassend was de goede kwaliteit van het ijs op het Bildt. Faber: “It iis is moai ticht, der binne net sa folle wakken en de gemiddelde dikte is sa’n trettjin sintimeter. Dat komt hjir net faak foar”. Na de beslissing heeft hij zich vooral gericht op de voorbereidingen van de Bildtse toertocht, die gelukkig wel door kon gaan. “It is fan woansdei ôf sa drok op it iis, eltsenien genietet der noch fan. It is prachtich om te sjen. In  soad minsken tinke dat de tocht der nea mear komt, mar wy libje yn in tiid fan ekstremen wat it waar oanbelanget. As it twa wiken stevich friest dan is hy der samar”, vertelt het rayonhoofd.
De Wereld Draait Door Oud-rayonhoofd van het Bildt Sjoerd Schaaff (van 1978-2003) was op woensdag 8 februari te gast bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door om te komen praten over de Elfstedentocht. Schaaff: ”Ik had eerst myn twifels, omdat ik fon dat ik te oud waar. Maar se bleven my maar bellen en na ‘t fijfde tillefoantsy besloat ik ‘t dos maar te doen. Achterôf sien bin ik hier blij om, want ‘t waar echt útstekend en heel professjoneel regeld.” Van te voren werd Schaaff door de redactie gebeld om de onderwerpen voor de uitzending te bespreken, en toen het zover was werd hij van huis opgehaald. Schaaff: ”Doe’t ik de studio in kwam worde ik fortendalik welkom hytten deur Matthijs van Nieuwkerk. Ik kreeg een toewezen die’t de hele tiid bij mij bleef en alles in ‘e gaten houde. Der’t ik my echt over ferwonderd hew is dat d’r wel 35 mînsen an een útsinding werke. D’r binne overal mînsen foor.” De reden waarom ze juist Schaaff wilden hebben was waarschijnlijk dat er in 1987 ook een afgelasting van de Elfstedentocht is geweest. Het Bildt was toen een van de weinige rayons waar het ijs erg slecht was. Schaaff: ”Ik bin ‘n man fan de netuur, dit fâlt niet te sturen. Je bale fansels as ‘n stekker, maar alles is doedestiids in ‘t werk steld om de kwaliteit fan ‘t iis te ferbeteren”. Ook werd er gesproken over hoe een vergadering van de Elfstedencommissie eruit ziet en ging het natuurlijk over het wel of niet doorgaan van de Tocht der Tochten. Schaaff zijn tafelgenoten waren o.a. schaatsers Erben Wennemars, Mark Tuitert en Erik Hulzebosch.
Dit verhaal heeft een vervolg in De Bildtse Post van woensdag 15 februari, op pagina 5

Bildtse Post