Harlingen haakt definitief af voor fusie Noordwest

De gemeenteraad van Harlingen heeft op dinsdag 2 juli met grote meerderheid besloten om zelfstandig te blijven. De gemeente wijst fusie met het Bildt, Menameradiel en  Franekeradeel definitief af. Harlingen gaat nu alle mogelijke vormen van samenwerking met anderegemeenten onderzoeken.

Door Gerard de Jong - Met 10 tegen 4 nam de raad het voorstel van het college, om niet te gaan fuseren, over. Het Harlinger college was altijd voorstander van herindeling met  de drie andere gemeenten. Vorige maand sprak 80% van de Harlingers zich in een referendum echter uit voor zelfstandigheid en tegen herindeling. Het college heeft die uitslag gerespecteerd en gaat zich nu vol op samenwerking richten. In de raad stemden de VVD, D’66, SP, Harlinger Belang en de PvdA voor samenwerking. Alleen het CDA, ChristenUnie en GroenLinks stemden voor herindeling. De Harlinger VVD was altijd voorstander van herindeling, maar heeft vanwege de uitslag van het referendum toch tegen fusie gestemd. Het leverde de partij complimenten van de anderen op.
Burgemeester Roel Sluiter nam de tijd om uit te leggen waarom het college nu toch tegen herindeling is: “Het referendum was uitermate duidelijk signaal. We hadden tegen  beter weten in alsnog kunnen kiezen voor herindeling. Maar dat zou IJzeren Heijnig zijn. Het voorstel zou afgestraft worden, en dat zou ook terecht zijn,” zei Sluiter, die de duidelijke uitslag van het referendum wil respecteren.
De havenstad gaat zich nu vol richten op samenwerking, zei Sluiter. “Wij gaan nu verkennen welke mogelijkheden er zijn. Dat konden we niet eerder doen, niet voor deze beslissing. Ambtelijke fusie met de drie andere gemeenten is ook onderzocht, maar zij gingen enkel voor fusie. Het was  herindelen of niks. Een keuze werd ons niet gegund, we mochten enkel aansluiten bij de fusie.” “Maar de werkelijkheid is: Harlingen kiest anders. Wij gaan inventariseren welke  samenwerkingsverbanden we nu hebben en hoe dat verder gaat. Er zijn veel samenwerkingen waar we helemaal niet uit kunnen. Daar blijven we, als verstandige mensen,  gewoon mee doorgaan.” “De vraag is nu: met wie, en hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan anderen, en anderen aan ons. Dat kan best per beleidsterrein verschillen. Ik  geef u op een briefje dat dit in het najaar nog niet klaar is, maar we vertellen u dan wel waar we tegen aan zijn gelopen en welke successen er zijn geboekt.
Sluiter gaf een eerlijk antwoord op de vraag of hij herindeling nu ineens geen goed idee meer vindt. “Natuurlijk vind ik fusie nog steeds goed. Maar ik zie ook wat er gebeurd is.  Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. De realiteit is nu veranderd. Er is onvoldoende draagvlak voor een fusie op dit moment. Je vraagt burgers zich uit te spreken, die  doen dat in voldoende mate, dan kun je niet toch bij je eigen standpunt blijven. Daarom zijn wij als college van standpunt veranderd. En we gaan er iets van maken.” Nadat het  voorstel was aangenomen, richtte Sluiter zich tot de Harlingers en ook tot het Bildt. Menameradiel en Franekeradeel. “Die drie gemeenten hadden gehoopt op iets anders, er is  ook onbegrip. Dat zit mij ook wel dwars, ik verkeer het liefst in harmonieuze toestand. Maar ik verwacht van de andere gemeenten dat ze na de teleurstelling professioneel met dit vraagstuk omgaan.”
“Velen vertellen ons nu dat het niet kan wat we nu doen. De bestuurskracht zou te gering zijn, en is zelfstandigheid geen onmogelijke missie in een vijandige omgeving? Toch  ben ik blij. Stel dat de meerderheid van de raad wel achter herindeling had gestaan, zoals bij onze buren. Dan waren we nu een weg ingeslagen waarvoor geen draagvlak bij de samenleving bestaat.” “We denken er niet allemaal hetzelfde over. Daar heb ik begrip voor, en ik begrijp dat het een worsteling is geweest. Dat moeten we niet wegpoetsen.  Maar, er heeft een duidelijk signaal geklonken. Nu moeten we er ook met zijn allen voor gaan, en er een succes van maken.” “Wij hoeven alleen maar te doen wat anderen voor onmogelijk houden, en vanuit onze eigen kracht de samenwerking met anderen te verkennen. Harlingen is een prachtstad, wij hebben ambities, en als wij Harlingers er samen  voor gaan, hebben we de helft al gewonnen. Schouders eronder, we gaan ervoor,” besloot Sluiter zijn toespraak. Het leverde hem een groot applaus op.

Bildtse Post