De Bildtse Post 15 februari 1962

Brand. Dinsdagavond 13 februari ’s avond omstreeks 7 uur brak brand uit in een schuur aan de Kadal te St.-Jacobiparochie. Het vuur greep zo snel om zich heen dat van de schuur weinig tot niets meer over was toen de brandspuit van St.-Annaparochie – die spoedig ter plaatse was – de brand had bedwongen. De schuur diende gedeeltelijk als opslag voor de heer David Wiersma en gedeeltelijk als werkplaats voor diens zoon F. Wiersma. Die  leefde er zijn hobby met het repareren van brommers uit. Hij had zes brommers kant en klaar staan. Al het andere materiaal aan onderdelen ging in vlammen op. De brand ontstond toen de brommer van de heer A. Hiemstra bij het starten in de schuur in brand vloog. Deze nog nieuwe brommer viel  om en de uitlekkende benzine vatte vlam. De brandweer wist het overslaan naar de in aanbouw zijnde bungalow van de heer S. Zijlstra op de  hoek Kadal-Oosterweg te voorkomen.

In café Anema aan de Oudebildtdijk hield de nog jonge vereniging Streekbelang de jaarlijkse vergadering. In haar korte bestaan heeft de vereniging reeds veel van zich doen spreken. Op haar aandringen is voor de buspassagiers een wachthokje geplaatst bij de nieuwe weg. In de kosten werd  bijgedragen door de L.A.B.O. voor f.400 en door de gemeente voor f.460. Een verzoek aan de A.N.W.B. een stopbord te plaatsen bij de Boonweg werd niet ingewilligd omdat deze borden alleen op A-wegen worden geplaatst. Men zal trachten op de Oudebildtdijk nog eenige lichtmasten geplaatst te krijgen.

Marijke Ottema, lid van de gymnastiekvereniging S.S.S. te St.-Annaparochie is als eerste geëindigd bij de derdegraads wedstrijden met de onderdelen vrije oefening, brug ongelijk, evenwichtsbalk en sprong voor dames van het K.N.G.V. die maandag 12 februari in Beetgumermolen werden gehouden. Marijke promoveert naar de tweede graad. De heer K. Oosterbaan van de Oudebildtdijk is de afgelopen zomer een half jaar naar Amerika geweest om daar de werkzaamheden op de agrarische bedrijven te bestuderen. Naast de arbeid vond hij tijd om een tocht te maken en zijn reisindrukken op dia’s vast te leggen. Zodoende was hij in staat het personeel van zijn vader in de ouderlijke woning te laten meegenieten van deze prachtige reis.

Bildtse Post